Umów się na
prezentację produktu

Skrócenie okresu refundacji NFZ

19-04-2017

Skrócenie okresu refundacji NFZ

Zgodnie z ustawą „Za Życiem” istnieje możliwość skrócenia okresu refundacji na wybrany sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci do 18 roku życia.

Aby móc starać się o skrócenie okresu refundacji NFZ należy posiadać:

  1. Zlecenie na wybrane zaopatrzenie ortopedyczne, wystawione według standardowej procedury przez lekarza, posiadającego uprawnienia do wystawienia danego zlecenia na wyroby medyczne, ortopedyczne.
  2. Zaświadczenie, które umożliwia skrócenie okresu refundacji.

Zgodnie z art. 18 ustawy, zaświadczenie takie wystawia:

  1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
  2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Posiadając zlecenia na wybrany sprzęt rehabilitacyjny oraz ww. zaświadczenie należy udać się do placówki NFZ, w celu potwierdzenia zlecenia.