Umów się na
prezentację produktu

Dane rejestrowe Firmy

LIW Care Technology Sp. z o. o.
ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333719,
kapitał zakładowy 2 452 900,00 PLN,
posiadająca nr Regon 100715121
NIP: 729 266 53 87

Zgodnie z umową spółki do reprezentowania i podpisywania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Prokurent (Prokura samoistna) działając jednoosobowo.

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Chmielecki
  • Prokurent – Przemysław Mazurek

DZIAŁ HANDLOWY - Linia Produktów Rehabilitacyjnych

Maciej Matwijczak - Dyrektor Handlowy

m.matwijczak@liwcare.pl, kom. +48 509 089 816

Jacek Konstanty - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Dolnośląskie, Łódzkie, Lubelskie

j.konstanty@liwcare.pl, kom. +48 786 865 764

Kamil Lackowski - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Podlaskie

k.lackowski@liwcare.pl, kom. +48 512 106 769

Dominik Wolff - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie

d.wolff@liwcare.pl, kom. + 48 798 705 684

Damian Skonieczny - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie

d.skonieczny@liwcare.pl, kom. + 48 518 581 515

Rafał Mikołajczyk - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie

r.mikolajczyk@liwcare.pl, kom. + 48 502 284 760

Krzysztof Nowak - Regionalny Koordynator ds. Sprzedaży

Obszar działania: Śląskie, Opolskie

k.nowak@liwcare.pl, kom. + 48 502 251 776

Kamil Kierpiec - Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Obszar działania: Czechy, Słowacja

k.kierpiec@liwcare.pl, kom. +48 502 722 017

DZIAŁ HANDLOWY - Linia Zaopatrzenia Medycznego

Robert Wasilewski - Product Manager: Galileo, Treax Pads, Happy Rehab, Prodrobot

Obszar działania: Polska

r.wasilewski@liwcare.pl, kom. +48 507 117 169

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Tomasz Weber - Faktury i Płatności

t.weber@liwcare.pl, kom. +48 669 699 069

Bożena Chmielecka - Specjalista ds. Administracji

b.chmielecka@liwcare.pl, kom. +48 510 009 027

DZIAŁ EKSPORTU

Aleksander Olszowski - International Commercial Director

a.olszowski@liwcare.pl, kom. +48 669 699 411

Monika Głowacka - Specjalista ds. Eksportu

m.glowacka@liwcare.pl, kom. +48 518 303 807

NASZE RYNKI EKSPORTOWE

Ameryka Południowa - AP

Arabia Saudyjska - SA

Chiny - CN

Chorwacja, Bośnia, Serbia - HR, BA, XS

Dania - DK

Hiszpania - ES

Irlandia - IE

Izrael - IL

Litwa - LT

Niemcy - DE

Portugalia - PT

Rosja - RU

Słowacja - SK

Turcja - TR

Wielka Brytania - GB

Włochy - IT