Book a Free
Assessment

Sedacie systémy

Headpod

Headpod - Dynamický závesný systém hlavy pre nízky svalový tonus krku a trupu. Headpod poskytuje udržiavanie vzpriamenej a fyziologickej polohy umožňujúc, aby sa hlava otáčala úplne presne, čo je priaznivé pre rozvoj svalov krku. Hlava sa môže hýbať v každom smere okrem smeru nadol, čo robí zo systému Headpod jedinečné zariadenie v porovnaní s inými obmedzujúcimi alebo statickými polohovacími zariadeniami. Pomocou systému Headpod objavíte mnohé rôzne prínosy pre správne uvedenie do fyziologickej polohy, ktorá je prirodzená a zdravá.

Headpod

výhody Headpod

Hlavné prínosy:

  • umožnenie zvislej a fyziologickej polohy hlavy, uľahčenie pohyblivosti a otáčania hlavy, ako aj posilňovanie krčných svalov počas používania systému Headpod.
  • Uľahčuje kŕmenie v dobe stravovania.
  • Napomáha brániť svalovo-kostrovým deformitám, kontraktúram a bolesti, ktorá je s nimi
  • spojená.
  • Umožňuje lepšiu očnú interakciu s okolím.
  • Umožňuje, aby používateľ mal cielené a vyvážené držanie tela a uvoľnenejší svalový tonus s nižšou dystóniou, pomáha pri výkone každej aktivity, ako napr. činností spojených s fyzikálnou terapiou, rečovou terapiou, edukáciou, terapiou zamestnaním a umožňuje lepšie výkony v škole.
  • Umožňuje ľahšie dýchanie, čím sa znižuje výskyt komplikácií, ako sú respiračné zlyhanie, zápal pľúc, bronchiektázie atď.
  • Zlepšuje koordináciu rúk s očami.
  • Znižuje slinenie.
  • Zlepšuje ergonomiku a bráni poraneniu profesionálnych opatrovateľov.

pre koho? Headpod

Najlepšia indikácia podľa nás:

Deti vo veku 2 až 12 rokov, ktoré nedokážu udržať váhu vlastnej hlavy vzhľadom na slabý krk, ak nie je vysoký tonus extenzora trupu alebo závažné deformity na ňom. Ako príklad môžeme uviesť mozgové obrny, neurologické choroby a syndrómy alebo ochorenia spôsobujúce hypotóniu krčných svalov.

Iné možné indikácie:

Zariadenie môže pomôcť aj deťom starším ako 12 rokov a dospelým osobám s nízkym svalovým tonusom bez závažnej kyfózy alebo deformít chrbtice.

Headpod sa neodporúča používať u osôb s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).

 

prevziať Headpod