fbpx
Číst dál...

Multifunkční zařízení jsou stavebně a technologicky nejpokročilejší. Multifunkční zařízení umožňují správnou vertikalizaci a stabilizaci pacienta vleže, vsedě i vestoje a také ve všech přechodných pozicích.

Hlavní devízou multifunkčních zařízení je, že spojují funkci pokročilé stabilizující sedačky a stavěcího zařízení. Všechny funkce zařízení lze ovládat dálkovým ovladačem, který v mnoha případech představuje jedinou možnost nezávislé vertikalizace zdravotně postižené osoby v domácích podmínkách.

Klíčové vlastnosti multifunkčních zařízení

Správná volba multifunkčního zařízení s ohledem ke stavu uživatele je klíčem k získání nejlepších terapeutických výsledků.

 

Cíle, které lze dosáhnout pomocí dobře vybaveného multifunkčního zařízení

1. Vertikalizace – dosažení správné polohy těla vestoje

Hlavními výhodami vertikalizace je její pozitivní vliv na krevní systém, dýchací systém a trávicí systém. Správná vertikalizace posiluje kosti (zlepšením mineralizace), zlepšuje fungování svalů (protahováním) a zabraňuje amyotrofii. Správná poloha navíc stimuluje nervový systém.

Vertikalizace přináší i psychologické výhody. Vzhledem k poloze vestoje má pacient možnost lépe poznat svět kolem sebe, jelikož vertikalizace posiluje příjem zrakových a sluchových impulzů. Vertikalizace také pomáhá zlepšit koordinaci očí a rukou a zlepšit funkci rukou. Vertikalizace zlepšuje kontrolu nad hlavou uživatele, která podporuje proces učení jazykových dovedností a rozvíjí schopnost řeči. Vertikalizace navíc umožňuje interakci "tváří v tvář" mezi rodičem a dítětem

V rehabilitačním procesu s potřebami vertikalizace je zásadní odstranit patologické vzorce a návyky. Klíčovým faktorem terapeutického procesu je vytvoření nových návyků, které budou co nejblíže těm správným. Předpokládá se, že by neměly umožnit rozvoj patologické motorické aktivity. Proto je tak důležité začít vertikalizaci již od 10. měsíce života.

Správná vertikalizace posiluje účinky práce poskytované fyzioterapeuty a snižuje nesprávné vzorce pohybů. Komplexní rehabilitace znamená zásadní spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty a rodiči dítěte.

Komplexní rehabilitační vědomosti jsou rozhodující při výběru a poté použití správného multifunkčního zařízení pro pacienta.

Onemocnění každého pacienta jej ovlivňuje zcela individuálně. Rehabilitace s použitím speciálního vybavení nemůže být založena pouze na teoretických podkladech! Druh zařízení, jeho rozměry a parametry rehabilitace by měly být vždy individuálně přizpůsobeny pacientovi.

2. Polohování a stabilizace vsedě – dosažení správné polohy těla při sezení

Správná poloha sedu by měla zahrnovat:

 • Udržování hlavy a hrudníku v rovině tak, aby zadní část hlavy a záda byly v jedné rovině.
 • Stabilizace hlavy a ramen, což ovlivňuje zaměření zraku, schopnost navázat oční kontakt, rozvoj koncentrace pozornosti a zlepšuje kontrolu nad řečí. Ramena by měla být umístěna v mírném propadu.
 • Stabilizaci trupu, zajištěnou vhodnými bočními podpěrami, chránícími přes sesunem ze stabilizované polohy.
 • Opěrka zad by měla být umístěna v úhlu cca 90 stupňů k rovině podsedáku s další možností nastavení opěrky tak, aby byla zachována neutrální poloha ramen, volnosti hlavy a flexe v kyčelním kloubu.
 • Stabilizovat pánev tak, aby se pánevní kost dotýkala zádové opěrky a zabránilo se propadu pánve.
 • Nastavení hloubky podsedáku bylo upraveno tak, aby chránila stehna a udržovala kyčelní a kolenní klouby pod úhlem cca 90 stupňů.
 • Hloubka sedadla byla nastavena tak, aby chránila stehna a udržela kyčelní klouby a kolenní klouby v úhlu 90 stupňů.
 • Oddělení spodních končetin pomocí klínů a pásů (doporučeno), pokud jsou u pacienta náznaky addukce. 
 • Nohy postavené na stupačkách rovně s možností pohodlného upevnění v linii s koleny.
 • Nastavit výšku opěrky nohou tak, aby bylo stehno v kontaktu po celé délce podsedáku a nohy byly umístěny v takové vzdálenosti od sebe, aby kopírovaly polohu stehen. 

3. Snadné používání a přechodné pozice

Množství problémů spojených s pokusy o změnu polohy a vertikalizaci v domácích podmínkách je nekonečné. Bohužel často může vést až k zastavení terapeutických účinků. Není snadné umístit pacienta o výšce 180 cm a hmotnosti 80 kg do stojící polohy.

Přesně z tohoto důvodu bylo multifunkční zařízení navrženo tak, aby umožňovalo jedné osobě lehce změnit polohu postiženého jedince. Všechny funkce změny polohy lze nastavit s pomocí dálkového ovládání, které zajišťuje hladké přemístění pacienta i během polohování.

Konstrukce rámu je navržena tak, aby zajistila přesun pacienta z bodu A do bodu B v domácích podmínkách i v nemocnici.

4. Pro koho je multifunkční zařízení vhodné

Multifunkční zařízení se většinou používají pro následující onemocnění:

 • mozková obrna
 • svalové dystrofie
 • paralýza různého původu
 • spina bifida
 • meningeální kýly
 • stavy po poranění páteře
 • stavy po kraniocerebrálních zraněních
 • stavy po mrtvici
 • vady držení těla, zejména skolióza páteře, pokud není použita žádná jiná péče