fbpx
Číst dál...

Speciální kočárky jsou nejoblíbenější a nejčastěji používané rodiči a pečovateli jako druh ortopedického vybavení pro přepravu stabilizovaných pacientů vsedě nebo v přechodných polohách mezi sedem a lehem.

Hlavní funkcí speciálních kočárků je mobilita a doprava. Doprovázejí pečovatele a pacienty v každodenním životě, usnadňují pohyb. Kromě této základní funkce by měly mít určité vlastnosti. Navzdory vzhledu v nich pacient často tráví velkou část dne. Z tohoto důvodu by kromě jízdních vlastností, hmotnosti, snadného skládání a vzhledu by měla být zvláštní pozornost věnována systému polohování, kterým je speciální vozík vybaven.

K čemu a pro koho jsou speciální kočárky určeny

Jedná se o nejširší skupinu výrobků se škálou designů, od golfových kočárků, přes aktivní a poloaktivní kočárky až po plně stabilizované kočárky.

Na jedné straně odpovídá množství typů speciálních kočárků velkému množství druhů onemocnění, na druhé straně mají ale některé rysy společné. Jedním z nich je hloubka kočárku. Ve všech kočárcích se snažíme zajistit, aby stehno pacienta bylo co nejlépe podepřeno a zároveň byla zajištěna správná poloha pánve. To znamená, že podsedák nesmí být příliš krátký (opora stehna) nebo příliš dlouhý (pánevní náklon). Další nepostradatelnou vlastností speciálních kočárků je zachování linearity a symetrie těla a nastavení výšky a úhlu opěradla kočárku a opěrky nohou ve vztahu k sedáku, aby se zachovaly terapeutické účinky.

Správná poloha ve speciálním kočárku by měla zahrnovat:

  • Udržování hlavy a hrudníku v rovině tak, aby zadní část hlavy a záda byly v jedné rovině.
  • Stabilizaci hlavy a ramen, což ovlivňuje zaměření zraku, schopnost navázat oční kontakt, rozvoj koncentrace pozornosti a zlepšuje kontrolu nad řečí. Ramena by měla být umístěna v mírném propadu.
  • Prodloužení trupu, zajištěné vhodnými bočními podpěrami, zabraňujícími ztrátě stabilní polohy.
  • Opěrka zad by měla být umístěna v úhlu cca 90 stupňů k rovině podsedáku s další možností nastavení opěrky tak, aby byla zachována neutrální poloha ramen, volnosti hlavy a flexe v kyčelním kloubu.
  • Stabilizovat pánev tak, aby se pánevní kost dotýkala zádové opěrky a zabránilo se propadu pánve.
  • Nastavení hloubky podsedáku bylo upraveno tak, aby chránila stehna a udržovala kyčelní a kolenní klouby pod úhlem cca 90 stupňů.
  • Oddělení spodních končetin pomocí klínů a pásů (doporučeno), pokud jsou u pacienta náznaky addukce. 
  • Nohy postavené na stupačkách rovně s možností pohodlného upevnění v linii s koleny.
  • Nastavit výšku opěrky nohou tak, aby bylo stehno v kontaktu po celé délce podsedáku a nohy byly umístěny v takové vzdálenosti od sebe, aby kopírovaly polohu stehen. 
  • V neposlední řadě je pro pohodlí a bezpečnost rozvoje kognitivních funkcí důležitá možnost změnit směr cestování dítěte (dopředu nebo dozadu).

Speciální kočárky - pro koho?

Speciální kočárky se nejčastěji používají u následujících onemocnění: mozková obrna, svalové dystrofie, paralýza různého původu, rozdvojení páteře, meningeální kýly, stavy po poranění páteře, stavy po kraniocerebrálních zraněních, stavy po mrtvici, vady držení těla, zejména spinální skolióza.