fbpx
Číst dál...

Ortopedické sedačky jsou jednou z nejoblíbenějších skupin produktů v oblasti ortopedického vybavení používaného ke stabilizaci pacienta vsedě. Je logické vybírat ortopedické zařízení v souladu s vývojem, nejprve pro sed a později pro vzpřímenou polohu. Nepostradatelným rysem ortopedického vybavení musí být jeho schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám dítěte, což je často spojeno se škálou procesů v důsledku dynamických vývojových změn (např. růst).

Proč a pro koho jsou ortopedické sedačky určeny?

Správně zvolená ortopedická sedačka přizpůsobená anatomickým podmínkám uživatele by měla splňovat následující účely:

1. správný sed - umístění a stabilizace v sedací poloze

2. zlepšení kognitivních funkcí nervového systému

Hlavní výhodou polohy vyšší než leh jsou blahodárné účinky na oběhový, respirační a nervový systém.

Nelze pominout ani psychologické výhody pozice sedu. Pokud je pacient v sedu, je schopen lépe vnímat okolní prostředí a je stimulován zrakově-sluchovými podněty. Prostřednictvím polohy vsedě se zlepšuje koordinace očí a rukou, stejně jako manipulativní funkce ruky. Zlepšuje se kontrola pohybu hlavy, díky které lze snadněji pracovat na mluvení a rozvíjet řeč, a především umožňuje interakci v každodenních činnostech (např. společná snídaně dětí a rodičů u jednoho stolu).

V procesu rehabilitace s použitím ortopedické sedačky je velmi důležité odstranit patologické vzory a provádět je tak, aby vytvořené nové vzory byly co nejblíže ke správným vzorům. Zabránit rozvoji patologického polohování jednotlivých částí těla.


Udržováním vhodné polohy vsedě zachováváme účinky práce terapeutů a zabraňujeme konsolidaci nesprávných pohybových vzorců během přestávek. Komplexní rehabilitace znamená spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty a rodiči při léčbě dítěte. Sdílené znalosti rehabilitačního týmu by také měly pomoci při výběru konkrétního rehabilitačního zařízení.

 

Vhodná poloha sedu by měla zahrnovat:

  • Udržovaní hlavy a trupu v rovině tak, aby zadní část hlavy a záda byly v jedné rovině. Stabilizace hlavy a ramen ovlivňuje: fixaci zraku, schopnost navázat oční kontakt, formování schopnosti soustředit pozornost, zlepšení kontroly řečového aparátu. Ramena by měla být lehce snížena.
  • Prodloužení trupu, zajištěné vhodnými bočními podpěrami, zabraňující ztrátě stabilní polohy.
  • Opěrka zad by měla být umístěna v úhlu cca 90 stupňů k rovině podsedáku s další možností nastavení opěrky tak, aby byla zachována neutrální poloha ramen, volnosti hlavy a boků.
  • Stabilizovat pánev tak, aby se kříž dotýkal zadní části opěrky a zabránilo se zpětnému náklonu pánve.
  • Nastavení hloubky podsedáku bylo upraveno tak, aby chránilo stehna a udržovalo kyčelní a kolenní klouby pod úhlem cca 90 stupňů.
  • Oddělit spodní končetiny pomocí klínů a pásů (doporučeno), pokud jsou u pacienta náznaky addukce. 
  • Nohy postavené na stupačkách rovně s možností pohodlného upevnění v linii s koleny.
  • Nastavit výšku opěrky nohou tak, aby bylo stehno v kontaktu po celé délce podsedáku a nohy byly umístěny v takové vzdálenosti od sebe, aby kopírovaly polohu stehen. 

Pro koho?

Ortopedické sedačky se nejčastěji používají u následujících onemocnění: mozková obrna, svalové dystrofie, paralýza různého původu, rozdvojení páteře, meningeální kýly, stavy po poranění páteře, stavy po kraniocerebrálních zraněních, stavy po mrtvici, posturální defekty a zejména skolióza páteře, pokud není použita žádná jiná péče.