fbpx
fundacja dzieciom logo2  
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

www.dzieciom.pl

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, oraz niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje Patronem Fundacji.

Fundacja zapewnia podopiecznym rehabilitację w ośrodkach AMICUS,  BIOMICUS i CEMICUS oraz zakwaterowanie dla dziecka i jego rodzica w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusu.

Adresy ośrodków:
http://osrodekcemicus.pl/

tecza logo
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

http://www.tecza.org/

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

   • Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych; lista placówek

   • Prowadzenie Poradni Wczesnej Interwencji;

   • Pomoc dzieciom z nowotworami oczu;

   • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych;

   • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

   • Organizacja seminariów naukowych;

   • Pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Warszawa przy ul. Kopińskiej 6/10.

szpital ameryka 100
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

http://www.ameryka.com.pl/

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji. Placówka jest największym szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci w Polsce. Oprócz doskonałej kadry fachowców, Szpital wyróżnia położenie w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego walory lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko 100-letnia tradycja.

ndt bobath
Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath

http://www.ndt-bobath.pl/

Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath jest organizacją non-profit. Jedyną instytucją w Polsce odpowiedzialną za stronę merytoryczną kursów i szkoleń z zakresu usprawniania Metodą NDT-Bobath.

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40. XX w. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

PS NDT-Bobath zrzesza specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych), którzy ukończyli specjalistyczne kursy zakresu NDT-Bobath i obecnie pracują tą metodą.