fbpx
Czytaj dalej...

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji polegającej na angażowaniu pacjenta w różne formy aktywności życiowej z odpowiednim dostosowaniem jego otoczenia materialnego i społecznego. Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji psychicznej, społecznej oraz fizycznej. Terapia zajęciowa umożliwia pacjentowi poprawę zdrowia i życiowej satysfakcji poprzez wykonywanie zwykłych czynności dnia codziennego, naturalnie wykonywanych w pracy, w wolnym czasie lub w domu.

 

Dla kogo terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Z powodzeniem stosowana jest również w terapii dzieci mających problemy w uczeniu się, osób niedostosowanych społecznie i wykluczonych oraz osób starczych.

 

Korzyści i cele terapii zajęciowej

W ogólnym ujęciu terapia zajęciowa zmierza do przywrócenia lub zwiększenia sprawności fizycznej i umysłowej. Jak w każdej terapii, jej cele dobierane są bezpośrednio do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Podstawowymi założeniami terapii zajęciowej są:

  • Nauka i rozwijanie umiejętności szczególnie istotnych dla pacjenta
  • Ogólna aktywizacja i usprawnienie osoby rehabilitowanej z nastawieniem na poprawę konkretnych funkcji fizycznych lub psychicznych 
  • Rozwój i poprawa decyzyjności, komunikacji, umiejętności planowania 
  • Poprawa jakości życia i poczucia własnej wartości poprzez zwiększenie udziału w życiu społecznym i domowym

 

Gdzie prowadzi się terapię zajęciową

Terapia zajęciowa najczęściej prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach i ośrodkach medycznych (szpitale, oddziały psychiatryczne, reumatologiczne, pediatryczne czy urazowo-ortopedyczne) oraz domach opieki dla niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

 

Rodzaje terapii zajęciowej

W praktyce wyróżnia się kilka rodzajów terapii zajęciowej. Najpowszechniej wykorzystywanymi w praktyce rodzajami terapii zajęciowej są:

  • Ergoterapia – oparta o wykonywanie prac manualnych 
  • Arteterapia – zakładająca aktywizację pacjenta w różnego rodzaju zajęciach artystycznych
  • Estetoterapia –  kładąca nacisk na kontakt pacjenta z otoczeniem aktywując jego bodźce wzrokowe i estetyczne
  • Kinezyterapia – tzw. gimnastyka lecznicza, czyli terapia oparta na leczeniu ruchem w formie ćwiczeń fizycznych.

 

Nowoczesne technologie w terapii zajęciowej

W prowadzeniu terapii zajęciowej coraz powszechniej wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia i systemy terapeutyczne, skutecznie pomagające pacjentom w osiąganiu zamierzonych celów terapeutycznych.

Doskonałymi przykładami urządzeń z powodzeniem wykorzystywanych w terapii zajęciowej są:

- Traex Pads – innowacyjny system terapeutyczny do rehabilitacji osób z zaburzeniami motoryki i koordynacji ruchowej, umożliwiający terapię kończyn dolnych i górnych.

- Neofect Smart Pegboard – inteligentna tablica interaktywna, której zasada działania oparta jest o formę gier terapeutycznych dostarczających pacjentowi bodźców dźwiękowych i wizualnych w odpowiedzi na jego działania.

YMEDIA.pl