fbpx

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Logo_UE_kolor.jpg

 

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Informujemy, że LIW Care Technology Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu „Dotacja na kapitał obrotowy” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Beneficjent: LIW Care Technology Sp. z o.o.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0009/20.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 121 475,01 zł.

Dofinansowanie Projektu wynosi 100% kosztów Projektu, tj. 121 475,01 zł.

Celem Projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.