fbpx

PROJEKT: „NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ MULTIFUNKCYJNYCH”

Logo_UE_kolor.jpg

 

PROJEKT „NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ MULTIFUNKCYJNYCH„

Realizowany dzięki wsparciu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych przez LIW Care Technology celem wdrożenia nowej generacji urządzeń multifunkcyjnych"

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.01.02.02-10-0087/17-00

Opis projektu:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowej gamy urządzeń multifunkcyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych o unikatowych funkcjonalnościach.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie trzech nowych unikatowych wyrobów medycznych tj:

  1. Urządzenie multifunkcyjne dla dzieci,
  2. Urządzenie multifunkcyjne dla młodzieży,
  3. Urządzenie multifunkcyjne dla dorosłych.

Całkowita wartość projektu: 1 307 838,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 605 619,40 zł