fbpx

PROJEKT „OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH WYROBÓW REHABILITACYJNYCH”, REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA POIG 1.4-4.1

ig ue

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Tytuł projektu:
"Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów rehabilitacyjnych"
Umowa o dofinansowanie nrUDA-POIG.01.04.00-10-073/09-00, UDA-POIG.04.01.00-10-073/09-00
Wartość projektu: 10 030 778,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:4 568 903,00 PLN
Okres realizacji: 2010-2015
Opis inwestycji:
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowej gamy produktów rehabilitacyjnych, które oprócz najwyższej jakości, funkcjonalności i użyteczności mają się wyróżniać zastosowaniem nowatorskich rozwiązań. W wyniku realizacji projektu będzie na rynek wprowadzone zostaną następujące wyroby rehabilitacyjne:

  • fotel anatomiczno-rehabilitacyjny,
  • krzesło anatomiczne,
  • wózek anatomiczny,
  • dźwig-pionizator,
  • chodzik dla dzieci i dorosłych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO