fbpx

PROJEKT „PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH PRZEZ LIW CARE TECHNOLOGY..." REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA RPO WŁ I.2.2

LOGOTYP.jpg

 

PROJEKT „PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH PRZEZ LIW CARE TECHNOLOGY CELEM OPRACOWANIA SYSTEMU SIEDZISK ORTOPEDYCZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PORAŻENIAMI I NIEDOWŁADAMI TRZY LUB CZTEROKOŃCZYNOWYMI ORAZ PRZY PORAŻENIACH DWUKOŃCZYNOWYCH JEDNOSTRONNYCH LUB SKRZYŻOWANYCH”, REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA RPO WŁ I.2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych przez LIW Care Technology celem opracowania systemu siedzisk ortopedycznych w szczególności dla dzieci i młodzieży z porażeniami i niedowładami trzy lub czterokończynowymi oraz przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych"

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.01.02.02-10-0022/16-00

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie systemu siedzisk ortopedycznych, składającego się z siedmiu elementów, z możliwością przepinania siedzisk i ram.

Efektem projektu będzie system siedzisk ortopedycznych o unikatowych funkcjonalnościach, który umożliwi prawidłowe pozycjonowanie dzieci i młodzieży w siadzie oraz pozwoli na ograniczenie ilości użytkowanych siedzisk ortopedycznych przez pacjenta. Urządzenia te cechować się będą lekkością, wytrzymałością mechaniczną i adekwatnym do zastosowania designem. W konstrukcji urządzeń wdrożony zostanie system mocowań zunifikowany dla całego systemu, umożliwiając dowolne przepinanie siedzisk na ramy jezdne.

Całkowita wartość projektu: 1 129 230,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 636 904,80 zł