fbpx

PROJEKT „WSPARCIE NA UZYSKANIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ WYNALAZKU: URZĄDZENIE RECIPROKALNE DO WSPOMAGANIA I NAUKI CHODU”, REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA POIG 5.4.1

ig ue

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu:
"Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: urządzenie reciprokalne do wspomagania i nauki chodu"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-10-001/13-00
Wartość projektu: 193 855,38 PLN
Udział Unii Europejskiej: 93 775,57 PLN
Okres realizacji: 2013-2015
Opis inwestycji:
Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu międzynarodowego na wynalazek "urządzenie reciprokalne do wspomagania i nauki chodu".

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO