fbpx

PROJEKT „WSPARCIE NA UZYSKANIE PATENTU ŚWIATOWEGO NA SIEDZISKO Z NASTAWNYM PROFILEM OPARCIA PLECÓW”, REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA POIG 5.4.1

ig ue

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Tytuł projektu:
"Wsparcie na uzyskanie patentu światowego na siedzisko z nastawnym profilem oparcia pleców"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-10-002/11-00
Wartość projektu: 222 643,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:104 326,76 PLN
Okres realizacji: 2011-2015
Opis inwestycji:
Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu międzynarodowego na wynalazek "siedzisko z nastawnym profilem oparcia pleców".

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO