fbpx

PROJEKT „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DZIĘKI UDZIAŁOWI W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH REHABILITACJI REHACARE INTERNATIONAL 2011”, ZREALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA RPO WŁ III.2

pr_ue.png

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Tytuł projektu:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w Międzynarodowych Targach Rehabilitacji REHACARE International 2011"
Numer projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-034/11
Wartość projektu: 76 010,81 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 14 445,91 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 14 445,91 PLN

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO