fbpx

PROJEKT „ZDOBYCIE NOWYCH RYNKÓW ZAGRANICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU”, REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA POIG 6.1

ig_ue.png

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Tytuł projektu:
"Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-10-025/13-00
Wartość projektu: 544 771,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:347 811,50 PLN
Okres realizacji: 2013-2015
Opis inwestycji:
Celem projektu jest poszerzenie grupy odbiorców na rynkach zagranicznych, poprzez realizację opracowanej strategii rozwoju eksportu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO